Comunicat: Situația solicitanților de azil din Timișoara

Subsemnatele, organizații neguvernamentale active în domeniul azilului și integrării în România, ne manifestăm îngrijorarea cu privire la situația grupului de persoane din raza Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanți de Azil Timișoara care au cerut ajutor din partea autorităților competente, o parte solicitând azil. 

Conform informațiilor din teren, cel puțin 24 dintre aceste persoane, inclusiv minori neînsoțiți, au petrecut noaptea pe trotuarul din fața Centrului, fără adăpost, fără acces la hrană, îmbrăcăminte adecvată și utilități sanitare. Lor li s-au adăugat ulterior alte 35 de persoane aflate în aceeași situație în cursul zilei de azi, 26 noiembrie 2020.

Aceasta s-a datorat faptului că toate aceste persoane au intrat în România din Serbia, țară pentru care măsura carantinării este obligatorie. Din cauza aglomerării și lipsei spațiilor adecvate în cadrul Centrului,  nu s-au găsit  soluţii pentru carantinarea lor. Conform prevederilor Legii nr. 136 din 18 iulie 2020, aceste persoane trebuie să fie cazate în spații special desemnate sau locații alternative atașate unităților sanitare pentru persoanele aflate în carantină sau izolare, după caz. 

Organizațiile membre CDMiR au fost implicate în mod activ în soluționarea situației acestor persoane. Am relaționat cu autoritățile publice, inclusiv Instituția Prefectului – județul Timiș, Primăria Municipiului Timișoara și Ministerul Afacerilor Interne în scopul identificării unei soluții adecvate pentru carantinarea acestor persoane. De asemenea, am fost implicați în mod direct în oferirea de asistență materială, constând în hrană, apă și ceai, pături și haine groase pentru persoanele în cauză.

Salutăm eforturile Prefecturii Județului Timiș de a identifica un spațiu adecvat, precum și faptul că toate persoanele în cauză au fost preluate de la Centrul de Cazare și cazate în spațiul de carantinare.

Totodată, subliniem faptul că ne așteptăm ca numărul persoanelor intrate în țară dinspre Serbia să continue să continue să crească în următoarele zile, date fiind tendințele migratorii. Este necesară identificarea unei soluții durabile pentru carantinarea acestora în spații adecvate și într-o manieră care să permită respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a dreptului la azil.

Despre noi

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea armonioasă a migranților şi refugiaţilor în societatea românească.

CDMiR s-a constituit în 2017, cu misiunea de a se asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul României. În acest sens, CDMiR coordonează activități de advocacy, monitorizează efectele acestora, interacţioneză cu decidenţii politici şi influenţează decizia publică în domeniul migrației în mod transparent şi echitabil.

În prezent, CDMiR are 23 ONG-uri membre și 5 susținători din mediul academic și organizații internaționale.

Membrii CDMiR:

 1. Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) 
 2. Asociația Conect 
 3. Fundația ICAR
 4. Centrul pentru Inovare Publică
 5. ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migrați
 6. Consiliul Național Român pentru Refugiați (secretariatul Coaliției la acest moment)
 7. Academia de Advocacy din Timișoara
 8. Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași (CCCI)
 9. Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes (ARPCPS) – Migrant Integration Center Brasov
 10. Asociația Filantropia Oradea
 11. Asociaţia Solidaritatea Umană Nova Pitești
 12. AidRom
 13. Societatea Academică din România
 14. Institutul Intercultural din Timișoara
 15. Asociația pentru Promovarea Migrației Legale
 16. Asociația Novapolis
 17. Terre des Hommes România
 18. Salvați Copiii România
 19. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj
 20. Asociația ASSOC Baia-Mare
 21. Asociația Bud’s Flowers
 22. Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR)
 23. LOGS – Grup de Iniţiative Sociale