Conferința „500 de zile de asistență pentru persoanele strămutate ca urmare a conflictului din Ucraina”

English version of this page

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferința „500 de zile de asistență pentru persoanele strămutate ca urmare a conflictului din Ucraina” a reunit principalii actori în domeniul migrației

 

Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi împreună cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovare Publică au organizat Conferința națională „500 de zile de asistență pentru persoanele strămutate ca urmare a conflictului din
Ucraina”, în data de 31 Iulie 2023.

Evenimentul a avut loc în format online prin intermediul platformei Microsoft Teams și constituit un bun prilej de a marca finalul proiectului CDMiR: O viziune comună
pentru integrarea migranților și refugiaților în România prin
prezentarea rezultatelor obținute în cei 2 ani de implementare.

Conferința națională a beneficiat de prezența reprezentanților Ministerului Educației, Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) România, Organizației Internațională pentru Migrație România (OIM), Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și a ong-urilor cu vastă experiență în domeniul migrației și integrării străinilor.

Reunind principalii actori activi în domeniul migrației, conferința a reprezentat o ocazie de a prezenta activitățile înteprinse de societatea civilă și de a intra în dialog cu principalele autorități publice responsabile de gestionarea fluxurilor migratorii din România. Astfel, participanții au dezbătut pe marginea modificărilor legislative recente privind migrația și integrarea străinilor în România și au discutat despre strategia din domeniul migrației pe termen mediu și lung. Subiectele de interes au fost mecanismele de protecție legală pentru persoanele strămutate din Ucraina și răspunsul umanitar de urgență al statului, al societății civile și sprijinul organizațiilor internaționale privind criza din Ucraina, precum și importanța integrării copiilor refugiați ucrainieni în sistemul educațional românesc.

Proiectul CDMiR: O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România este derulat de Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Durata proiectului este de 28 luni, acesta implementându-se în perioada 1 aprilie 2021 – 30 iulie 2023.

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea de advocacy și comunicare, reprezentativitatea și sustenabilitatea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR, în vederea dezvoltării și susținerii unui cadru favorabil și a unei viziuni comune pentru integrarea imigranților și refugiaților în România.

CDMiR reuneşte 23 de organizaţii neguvernamentale, fiind singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării.

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați pe doamna Alexe Narcisa, expert Comunicare și organizare evenimente, Asociația Novapolis, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com. tel. 0766.304.610.

Despre Programul Active Citizens Fund România

***Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

Despre CDMIR

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) a fost înființată la începutul anului 2017, reunind iniţial un număr de 11 organizații neguvernamentale cu experienţă în domeniul migrației, anti-discriminării, drepturilor omului și politicilor publice.

Până în prezent, este singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării.

În primii trei ani de activitate, numărul organizaţiilor membre ale coaliției s-a dublat, CDMiR ajungând să înglobeze 23 de ONG-uri din toate regiunile României, precum și 5 susținători din mediul academic și din cadrul organizațiilor internaționale. Membrii CDMiR acoperă un număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistenţă materială, juridică şi medicală, orientare culturală şi dialog.

 

Despre promotor și parteneri

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi este o organizaţie neguvernamentală fondată în 1998 şi având statutul de organizaţie de utilitate publică din 2003. Misiunea CNRR este aceea de a promova şi apăra prin toate mijloacele legale drepturile omului în general şi drepturile migranţilor, refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în special.

Asociația Centrul pentru Inovare Publică este organizație non-guvernamentală înregistrată legal în anul 2014 cu misiunea de a construi o societate deschisă în care instituții transparente oferă acces la informații în formate deschise, decid împreună cu și în interesul celor pe care îi reprezintă, garantând drepturi egale pentru toate persoanele, iar cetățenii iau atitudine în cunoștință de cauză față de ceea ce se întâmplă în jurul lor.

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare își propune să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea sa este să susțină și să promoveze valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. 

Proiect derulat de: