Conferința de închidere a proiectului CDMiR4Ucraina

Read this page in English

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, alături de Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi și Centrul pentru Inovare Publică au organizat în data de 6 martie 2024, Conferința de închidere a proiectului CDMiR4Ucraina: Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului și tratament egal pentru refugiații ucrainieni din România.

Cu această ocazie au fost prezentate activitățile și rezultatele proiectului prin care s-a crescut gradul de conștientizare privind drepturile omului și tratament egal pentru refugiații ucrainieni din România prin furnizarea de servicii și materiale de informare, în special în ceea ce privește accesul la drepturi socio-economice, prrecum și în rândul autorităților publice, societății civile și altor actori relevanți, încurajându-se cooperarea în plan local și național, inclusiv prin încheierea de parteneriate relevante și realizarea unui Ghid privind accesul la piața muncii pentru migranți și beneficiari de protecție temporară.

Prin proiect a fost oferit în mod direct sprijin pentru 2000 de refugiați ucrainieni din România prin desfășurarea de cursuri de antreprenoriat, derularea de sesiuni de consultare a comunităților din diferite orașe ale țării, organizarea de sesiuni de informare privind accesul la drepturi socio-economice și piața muncii, precum și sesiuni de capacity building și sesiuni de lucru cu angajatori, parteneri sociali și autorități publice. În același timp, au fost elaborate o serie de analize și recomandări referitoare la diverse acte normative și măsuri vizând serviciile și accesul la drepturi si beneficii de către refugiații ucrainieni în domenii precum: educație, acces la beneficii sociale și sprijin persoane cu dizabilități, integrarea refugiaților pe piața muncii, acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, incluziune socială, prevenirea hărțuirii la locul de muncă și altele.

Evenimentul a beneficiat de prezența și intervențiile beneficiarilor proiectului și ale reprezentanților Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, operator program, UNHCR Romania, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P), Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Centrului de Drept al Avocaților din Republica Moldova care au pus în discuție importanța acordării sprijinului și suportului refugiaților ucrainieni aflați în România prezentând date și informații relevante din activitatea lor.

Proiectul CDMiR4Ucraina: Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului și tratament egal pentru refugiații ucrainieni din România este derulat de Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare în parteneriat cu Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi și Centrul pentru Inovare Publică, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Durata proiectului este de 12 luni, acesta implementându-se în perioada 15 martie 2023 – 15 martie 2024, iar valoarea proiectului este de 199.900 Euro.

CDMiR reuneşte 23 de organizaţii neguvernamentale, fiind singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării.

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați pe doamna Alexe Narcisa, expert Asociația Novapolis, tel. 0766.304.610, email: asociatianovapolis@gmail.com.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.