UPDATE: situaţia gravă a solicitanţilor de azil din Timiş

Subsemnatele, organizații neguvernamentale active în domeniul azilului și integrării în România, ne manifestăm îngrijorarea cu privire la situația grupului de persoane, cetăţeni străini, din raza judeţului Timiş care au cerut ajutor din partea autorităților competente, o parte solicitând azil. 

Conform informațiilor din teren, cel puțin 24 dintre aceste persoane, inclusiv minori neînsoțiți, au petrecut noaptea de 25 spre 26 noiembrie pe trotuarul din fața Centrului, fără adăpost, fără acces la hrană, îmbrăcăminte adecvată și utilități sanitare. Lor li s-au adăugat ulterior alte 35 de persoane aflate în aceeași situație în cursul zilei de azi, 26 noiembrie 2020.

Salutăm eforturile Prefecturii Județului Timiș de a identifica un spațiu adecvat în care aceste persoane să poată fi carantinate, precum şi eforturile de a identifica surse prin care acestora să le poată fi acoperite nevoile de bază.

În acelaşi timp, ne manifestăm îngrijorarea cu privire la faptul că persoanele în cauză nu au fost preluate până la momentul actual în spaţiul de carantinare din cadrul Liceului CFR din Timişoara. În total, 87 de persoane au petrecut noaptea de 26 spre 27 noiembrie în trei containere aparţinând Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Română.

Organizaţiile noastre susţin deplin aplicarea corectă a legii şi înţeleg că există proceduri legale prin care persoanele în cauză trebuie să treacă. În acelaşi timp, subliniem că respectivele containere nu permit carantinarea lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020, şi nu constituie un spaţiu adecvat de cazare pentru acest număr de persoane.

Solicităm, aşadar, preluarea cât mai rapidă a persoanelor în cauză şi cazarea lor în spaţiul de carantinare stabilit.   

Menţionăm că organizaţiile noastre vor continua să lucreze în cooperare cu autorităţile locale în scopul identificării unor soluţii durabile pentru situaţia persoanelor în cauză, inclusiv prin implicarea în mod direct în oferirea de asistență umanitară.  

Despre noi

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea armonioasă a migranților şi refugiaţilor în societatea românească.

CDMiR s-a constituit în 2017, cu misiunea de a se asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul României. În acest sens, CDMiR coordonează activități de advocacy, monitorizează efectele acestora, interacţioneză cu decidenţii politici şi influenţează decizia publică în domeniul migrației în mod transparent şi echitabil.

În prezent, CDMiR are 23 ONG-uri membre și 5 susținători din mediul academic și organizații internaționale.

Membrii CDMiR:

 1. Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) 
 2. Asociația Conect 
 3. Fundația ICAR
 4. Centrul pentru Inovare Publică
 5. ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migrați
 6. Consiliul Național Român pentru Refugiați (secretariatul Coaliției la acest moment)
 7. Academia de Advocacy din Timișoara
 8. Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași (CCCI)
 9. Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes (ARPCPS) – Migrant Integration Center Brasov
 10. Asociația Filantropia Oradea
 11. Asociaţia Solidaritatea Umană Nova Pitești
 12. AidRom
 13. Societatea Academică din România
 14. Institutul Intercultural din Timișoara
 15. Asociația pentru Promovarea Migrației Legale
 16. Asociația Novapolis
 17. Terre des Hommes România
 18. Salvați Copiii România
 19. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj
 20. Asociația ASSOC Baia-Mare
 21. Asociația Bud’s Flowers
 22. Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR)
 23. LOGS – Grup de Iniţiative Sociale