Manifestul Coaliției

România se află, în prezent, în mijlocul unei tranziţii spre a fi o ţară de destinaţie a imigranţilor și refugiaților. În ciuda tendințelor din ultimii ani, instituţiile publice nu colectează sau deţin suficiente date despre aceste categorii de persoane. În acelaşi timp, interesul politic pentru chestiuni legate de migraţie, azil şi integrare rămâne unul limitat.

Directivele europene în materie stabilesc standarde minime pentru anumite proceduri, dar condițiile de acces la bunurile și serviciile publice rămân la decizia statelor membre. Deși legislația națională în domeniul azilului și migrației a fost în mare parte aliniată directivelor europene, considerăm că există încă numeroase aspecte de îmbunătățit, atât din punct de vedere al redactării, cât și al aplicării ei. Scopul este de a încuraja străinii cu ședere pe termen lung în România, precum şi beneficiarii protecţiei internaţionale, să participe la viața economică și socială, să aibă acces la educație și să cunoască valorile și cultura noastră.

Accesul imigranţilor şi refugiaţilor la drepturi şi servicii este îngreunat de lipsa de informație, de proceduri complexe și de legislația necorelată realităților din teren.  Pe lângă dificultăţile de oridn structural şi legal, migranţii şi refugiaţii se confruntă şi cu o opinie publică insuficient informată și uneori ostilă.

Cu toţii ne dorim ca acești oameni să fie tratați cu demnitate și să devină cât mai repede productivi, cu alte cuvinte integrați. Numai că acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă le oferim  acces neîngrădit la serviciile și instituțiile publice și dacă îi tratăm cu mai puțină suspiciune și mai multă încredere.

În aceste condiții, organizațiile membre ale Coaliției își propun să militeze pentru:

  1. Îmbunătățirea legislației şi politicilor instituționale cu impact asupra drepturilor fundamentale ale refugiaților și migranților. 
  2. Îmbunătățirea imaginii migranților și refugiaților în spațiul public printr-o strategie unitară de comunicare;
  3. Stimularea unor practici instituţionale coerente, fundamentate pe principii de drept şi pe o cunoaştere corectă a normelor în vigoare şi realitătilor sociale privind migraţia şi azilul.