Condițiile de aderare pentru noii membri

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților este o structură informală, deschisă, care își rezervă dreptul de a accepta/refuza/invita noi membri in funcție de îndeplinirea unor criterii prestabilite.

Pot deveni membre ale Coaliției organizațiile care, din proprie inițiativă, solicită printr-o cerere de adeziune scrisă acest lucru și care se angajează să respecte valorile, misiunea si principiile de funcționare detaliate în prezentul document.

Condițiile pe care o organizație (asociație, fundație) trebuie să le îndeplinească pentru a deveni membră a Coaliției sunt:

1.Să fie o organizație neguvernamentală, apolitică.

2. Să aibă capacitatea demonstrată de a susține acțiuni eficiente de advocacy in domeniul migraţiei, azilului, drepturilor omului, drepturilor copilului, egalităţii de gen sau nediscriminării și de a contribui activ la misiunea, obiectivele si direcțiile strategice ale acestei Coaliții. Această condiţie se consideră îndeplinită pe baza unui dosar de candidatură în care sunt descrise min. 3 iniţiative de advocacy derulate.

Sau

Să fie o organizaţie comunitară cu experientă în susţinerea si promovarea intereselor comunităţii respective,  demonstrată prin descrierea a 3 iniţiative specifice. 

3. Să nu fi fost implicată in săvârșirea unor fapte penale sau în promovarea unui discurs rasist, xenofob, sexist, antisemit sau de natură sa lezeze demnitatea umană.

Documente necesare aplicaţiei:

  • scrisoare de intenție în care să prezinte activitățile sau interesul organizației pentru domeniul migrației sau promovarea drepturilor omului, inclusiv care explică experienţa relevantă prevăzută la pct. 2  din cadrul Condiţiilor de mai sus.
  • aderarea la manifestul Coaliției (prin semnarea acestuia);
  • copie după statut care să includă ultimele modificări.

Documentele se vor trimite prin email la adresa de e-mail a Secretariatului Coaliției – office@cnrr.ro .

O copie originală a manifestului Coaliției, semnată și ștampilată de reprezentantul legal, va fi trimisă prin poștă la adresa Secretariatului:

Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Str. Viesparilor nr. 19, etaj 2, sector 2, Bucureşti