Manifestul Coaliției

În România trăiesc, în prezent, peste 100.000 de străini, dintre care în jur de 60.000 provin din afara Uniunii Europene. Printre ei se numără refugiați și migranți economici, studenți și membri de familie. Numărul este atât de mic (sub 0,3% din populație) încât oferirea de servicii publice către aceste categorii nu ridică probleme legate de resurse. Dar accesul acestor persoane la servicii și bunuri este îngreunat de lipsa de informație, proceduri și legislație necorelată realităților din teren. Toți ne dorim ca acești oameni să fie tratați cu demnitate și să devină cât mai repede productivi, cu alte cuvinte integrați. Numai că acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă le oferim un acces neîngrădit la serviciile și instituțiile publice și dacă îi tratăm cu mai puțină suspiciune și mai multă încredere.

Directivele europene în materie stabilesc standarde minime pentru anumite proceduri, dar condițiile de acces la bunurile și serviciile publice rămân decizia statelor membre. Deși legislația națională în domeniul azilului și migrației a fost în mare parte aliniată directivelor europene, considerăm că sunt încă numeroase aspecte de îmbunătățit atât din punctul de vedere al redactării, cât și al aplicării ei. Scopul este de a încuraja străinii cu ședere pe termen lung în România să participe la viața economică și socială, să aibă acces la educație și să cunoască valorile și cultura noastră.

În continuare, refugiații și migranții se confruntă cu dificultăți de ordin legal și structural, dar și cu o opinie publică insuficient informată și uneori ostilă.

În aceste condiții, organizațiile membre ale Coaliției își propun:

  1. Îmbunătățirea imaginii migranților și refugiaților în spațiul public printr-o strategie unitară de comunicare;
  2. Corectarea unor prevederi contradictorii/nefundamentate pe principii de drept/justiție socială din legislația în vigoare;
  3. Îmbunătățirea unor practici/prevederi legislative cu impact asupra drepturilor fundamentale ale refugiaților și migranților. 

Coaliția este formată din organizațiile fondatoare și toate celelalte organizații care aderă la acest manifest și își desfășoară activitatea în domeniul migrației și drepturilor omului.