Contribuții la formularea politicilor publice în domeniul imigrației

CDMiR monitorizează cadrul de politici publice și legislativ relevant pentru protejarea drepturilor migranților și refugiaților în România, și participă activ cu poziții publice și puncte de vedere la dezbaterile pe marginea actelor normative.

În această pagină, vă prezentăm un sumar al celor mai recente puncte de vedere transmise de CDMiR către autoritățile publice.

16 februarie 2024 – Recomandări către Ministerul Educației privind: Proiectul de Ordin privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului

9 februarie 2024 – Recomandări către Ministerul Justiției, privind: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

16 decembrie 2023 – Recomandări către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, privind: Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești.

15 decembrie 2023 – Recomandări către Ministerul Afacerilor Interne, privind: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

27 noiembrie 2023 – Contribuții la Scrisoare către Ministerul Muncii și Protecției Sociale referitor la Hotărârea privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2024 (demers coordonat de A.L.E.G – Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen)

13 noiembrie 2023 – Recomandări către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, privind: Proiect de Ordin pentru aprobarea Modelului-cadru al planului județean de incluziune socială

11 noiembrie 2023 – Poziție sintetică: integrarea străinilor în România, provocări și întrebări

7 noiembrie 2023 – Soluții concrete pentru accesul refugiaților din Ucraina la piața forței de muncă (sinteză)

6 noiembrie 2023 – Contribuții la document de poziție al societății civile privind aderarea României la Convenția OIM C190 privind prevenirea hărțuirii la locul de muncă (demers coordonat de A.L.E.G – Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen)

17 octombrie 2023 – Poziția CDMiR cu privire la integrarea refugiaților pe piața forței de muncă – transmisă către Secretariatul General al Guvernului

6 iulie 2023 – Reacție rapidă privind aplicarea OUG 22/2023 și HG 368/2023 (cuantumul, condițiile și mecanismele de acordare a unor sume forfetare, direct beneficiarilor protecției temporare, refugiați din Ucraina) – transmis către Minsterul Afacerilor Interne / Departamentul pentru Situații de Urgență

20 iunie 2023 – Recomandări către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, privind: Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programelor sociale anuale de interes național în domeniile politicilor familiale, tineretului, protecției drepturilor copilului și adopției și a finanțării acestor programe