Despre noi

Scurt istoric

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) a fost înființată la începutul anului 2017, reunind iniţial un număr de 11 organizații neguvernamentale cu experienţă în domeniul migrației, anti-discriminării, drepturilor omului și politicilor publice. Până în prezent, este unica entitate de acest gen activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării din România.

În primii trei ani de activitate, numărul organizaţiilor membre ale coaliției s-a dublat, CDMiR ajungând să înglobeze 22 de ONG-uri din toate regiunile României, precum și 5 susținători din mediul academic și din cadrul organziaţiilor  internaționale. Membrii CDMiR acoperă un număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistenţă materială, juridică şi medicală, orientare culturală şi dialog intercultural.

Obiectivul iniţial al CDMiR l-a constituit redemararea activităţii Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților, o structură înfiinţată sub coordonarea Ministerului Muncii, prin Decizia nr. 312/2015 din 27 noiembrie 2015 şi care şi-a încetat activitatea în 2016.

Misiune

Misiunea Coaliției este de a ne asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul României. În acest sens, CDMiR va coordona activități de advocacy, va monitoriza efectele acestora, va interacţiona cu decidenţii politici şi va influența decizia publică în domeniul migrației în mod transparent şi echitabil.

Obiective

Principalele obiective ale Coaliției sunt:

  • îmbunătățirea imaginii migranților și refugiaților în spațiul public printr-o strategie unitară de comunicare
  • optimizarea accesului migranților și refugiaților la drepturi prin corectarea unor prevederi contradictorii/ nefundamentate pe principii de drept/ justiție socială din legislația în vigoare și prin îmbunătățirea unor practici/ prevederi legislative cu impact asupra drepturilor lor fundamentale.

Activităţi

Activitățile Coaliției includ, fără a se limita la:

  • Elaborarea de documente de poziții asupra oricăror aspecte de interes din practicile, legislația și politicile de migrație, menite să elimine disfuncționalitățile în aplicarea acestora;
  • Organizarea de sesiuni de informare/pregătire, seminarii, conferințe, evenimente care au ca scop informarea publicului și actorilor despre aspecte (sensibile) legate de migrație;
  • Inițierea unor dezbateri, inclusiv publice, pe domenii de interes;
  • Participarea la ședințele și întâlnirile organizate de instituțiile publice și alte tipuri de organizații în domeniul migrației;
  • Monitorizarea presei în domeniul migrației;
  • Participarea la elaborarea și ajustarea indicatorilor de integrare elaborați prin mecanismul NIEM, precum și la nivel național; monitorizarea colectării acestora de către instituțiile publice;
  • Monitorizarea implementării politicilor publice și a activității actorilor cu resposabilități în domeniul migrației.

Finanţare

Coaliţia a fost iniţial finanțată printr-un grant din partea Confederaţiei Elveţiene prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. În perioada 2018/2019, activitatea CDMiR a fost susținută prin intermediul proiectului NIEM- National Integration Evaluation Mechanism Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection, finanțat prin Fondul European pentru Migrație și Azil, co-finanțat de Open Society Foundations. În prezent, activitatea secretariatului CDMiR este susţinută de către Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi – UNHCR România prin intermediul proiectului Advocacy pentru integrarea refugiaţilor în România – 2020.

Între 1 aprilie 2021 și 31 martie 2023, unele activități ale coalitiei CDMiR ar fost susținute prin proiectul CDMiR: o viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților, iar din 15 martie 2023 până la 15 martie 2024 va rula proiectul CDMiR 4 Ucraina: Creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului si tratament egal pentru refugiatii ucrainieni din România, ambele proiecte derulate prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

În prezent, secretariatul CDMiR este deţinut de către Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi (CNRR). În trecut, secretariatul a mai fost deţinut de către Centrul pentru Inovare Publică (2018/2019) şi de către Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) din cadrul Asociației Române pentru Promovarea Sănătății (ARPS) (2017).