Comunicat: Răspunsul României la situaţia din Ucraina

Organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru Drepturile Migranţilor şi Refugiaţilor (CDMiR) își manifestă îngrijorarea în ceea ce privește situația tensionată din Ucraina, care, în cazul transformării într-un conflict armat, poate provoca strămutarea unui număr semnificativ de persoane.

O parte dintre persoanele în nevoie de protecție internațională s-ar putea îndrepta, în acest caz, către România. CDMiR subliniază necesitatea planificării și implementării unui răspuns umanitar rapid, ținând cont de drepturile fundamentale ale omului, de către autoritățile statutului român, în cooperare cu societatea civilă și cu alți actori relevanți.

În România există deja un cadru legal şi de politici publice privind migraţia, azilul şi integrarea, acesta incluzând, între altele, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi.

OUG 53 / 2015 a fost adoptată în contextul instabilităţii geopolitice care a caracterizat aşa-zisa criză a refugiaţilor din Siria care soseau în Europa în toamna anului 2015. Având în vedere că România nu s-a aflat, la acel moment, pe rutele principale de acces către Europa, prevederile sale nu au fost implementate niciodată până acum.

Ordonanţa prevede o serie de măsuri în sarcina Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, a Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi ale altor instituţii cu atribuţii relevante, precum Ministerul Sănătăţii (triere epidemiologică). Una dintre măsurile esenţiale o constituie înfiinţarea unor centre integrate, destinate realizării următoarelor activităţi:

  1. trierea epidemiologică;
  2. controlul pentru trecerea frontierei de stat;
  3. primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de acordare a protecţiei internaţionale;
  4. clarificarea situaţiei juridice a străinilor din centrele integrate care nu solicită protecţie internaţională şi dispunerea măsurilor specifice;
  5. cazarea străinilor care fac obiectul activităţilor realizate în centrele integrate;

Conform OUG 53, aceste centre ar trebui să fie înfiinţate prin dispoziţie a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

Până în acest moment, nu avem informaţii despre planuri de înfiinţare a centrelor integrate.

Conform declaraţiilor publicate de către site-ul Radio Europa Liberă România, Ministerul Afacerilor Interne ia în calcul, însă, instalarea unor tabere mobile speciale de către IGSU, în judeţele Maramureș, Suceava, Iași, Botoșani. Prefecturile judeţelor din nordul ţării ar urma să sprijine logistic instalarea şi funcţionarea taberelor.

Organizaţiile membre CDMiR apreciază că este necesar să există o cât mai mare claritate şi transparenţă în pregătirile pentru o eventuală deteriorare a situaţiei din Ucraina şi a creşterii aferente a numărului de migranţi la frontiera de nord a României.

Totodată, subliniem nevoia unei cooperări mai strânse între autorități și organizațiile neguvernamentale, precum și necesitatea ca toți actorii implicați într-un posibil răspuns umanitar la această criză să fie consultaţi.

În acest sens, ne-am adresat Ministerului Afacerilor Interne, solicitând mai multe informaţii despre procesului de planificare a răspunsului la potenţiala criză umanitară, precum şi ca organizaţiile societăţii civile să incluse în consultările pe temă. Puteţi citi în continuare întreaga scrisoare adresată de CDMiR MAI.

Despre noi

Coaliția pentru Drepturile Migranților si Refugiaților (CDMiR) s-a format în 2017, ca răspuns la nevoile din ce în ce mai complexe de integrare ale migranților și refugiaților.

În prezent, CDMiR reunește 23 de organizații neguvernamentale și 5 susținători din mediul academic și din rândul organizațiilor internaționale, fiind singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migrației, azilului și integrării. Membrii CDMiR acoperă un număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistență materială, juridică şi medicală, orientare și dialog intercultural.

Pentru a afla mai multe despre Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților și despre activitățile acesteia, accesați www.cdmir.ro.

Acest document este realizat în cadrul proiectului CDMiR: O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România.

Proiect derulat de către Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi, în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a consolida capacitatea de advocacy și comunicare, reprezentativitatea și sustenabilitatea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR, în vederea dezvoltării și susținerii unui cadru favorabil și a unei viziuni comune pentru integrarea migranților și refugiaților în România.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

 Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro .

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.