Conferința “Gen și Migrație”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferința ‘Gen și Migrație’ organizată la București

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare alături de Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi și Centrul pentru Inovare Publică a organizat Conferința Gen și Migrație’ desfășurată în cadrul proiectului CDMiR: O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România, în data de 22 iunie 2023.

Evenimentul a reunit printre vorbitori principalii actori activi în domeniul migrației și în materie de egalitate de șanse și gen: Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse, Inspectoratul General pentru Imigrări, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane,  Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) România, Organizația Internațională pentru Migrație România, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației Cluj, Uniunea Generală a Industriașilor din România, Terre des Hommes, Centrul ROUA Constanța Novapolis, Fundația ICAR și Asociația Bud’s Flower. Totodată, la conferința ”Gen și migrație” s-au numărat printre participanți o serie de instituții și autorități publice, precum și organizații non-guvernamentale cu vastă experiență în gestionarea fenomenului migraționist.

Aceștia au discutat despre situația migranților din România, despre acțiunile și intervențiile care au vizat sprijinul femeilor refugiate și rolul instituțiilor, partenerilor sociali și societății civile în asigurarea drepturilor și protejarea femeilor migrante. În același timp, s-au prezentat studii și rapoarte de cercetare și s-au punctat provocările cu care se confruntă străinii care ajung sau care se stabilesc în România oferindu-se soluții, exemple de bună practică și povești de succes privind integrarea în societatea românească.

Un subiect de interes l-a constituit criza din Ucraina și impactul asupra fluxurilor migratorii din România, întrucât în 2023 s-a observat o creștere exponențială a cererilor de azil, iar numărul de persoane care au primit protecție temporară a atins pragul de 136.000, majoritatea dintre acestea fiind femei și minori neînsoțiți, persoane vulnerabile sau aflate la risc.

Conferința a prilejuit și un apel la solidaritate și sprijin în contextul recentei celebrări, pe 20 iunie, a Zilei Mondiale a Refugiatului, militându-se astfel pentru o societate în care oamenii pot trăi fără constrângeri, amenințări sau frică de a fi ceea ce sunt.

Proiectul CDMiR: O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România este derulat de Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Durata proiectului este de 27 luni, acesta implementându-se în perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2023.

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea de advocacy și comunicare, reprezentativitatea și sustenabilitatea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR, în vederea dezvoltării și susținerii unui cadru favorabil și a unei viziuni comune pentru integrarea imigranților și refugiaților în România.

CDMiR reuneşte 23 de organizaţii neguvernamentale, fiind singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării.

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați pe doamna Alexe Narcisa, expert Comunicare și organizare evenimente, Asociația Novapolis, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com. tel. 0766.304.610.    

Despre Programul Active Citizens Fund România

***Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

Despre CDMIR

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) a fost înființată la începutul anului 2017, reunind iniţial un număr de 11 organizații neguvernamentale cu experienţă în domeniul migrației, anti-discriminării, drepturilor omului și politicilor publice.

Până în prezent, este singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării.

În primii trei ani de activitate, numărul organizaţiilor membre ale coaliției s-a dublat, CDMiR ajungând să înglobeze 23 de ONG-uri din toate regiunile României, precum și 5 susținători din mediul academic și din cadrul organizațiilor internaționale. Membrii CDMiR acoperă un număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistenţă materială, juridică şi medicală, orientare culturală şi dialog.

 

Despre promotor și parteneri

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi este o organizaţie neguvernamentală fondată în 1998 şi având statutul de organizaţie de utilitate publică din 2003. Misiunea CNRR este aceea de a promova şi apăra prin toate mijloacele legale drepturile omului în general şi drepturile migranţilor, refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în special.

 

Asociația Centrul pentru Inovare Publică este organizație non-guvernamentală înregistrată legal în anul 2014 cu misiunea de a construi o societate deschisă în care instituții transparente oferă acces la informații în formate deschise, decid împreună cu și în interesul celor pe care îi reprezintă, garantând drepturi egale pentru toate persoanele, iar cetățenii iau atitudine în cunoștință de cauză față de ceea ce se întâmplă în jurul lor.

 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare își propune să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea sa este să susțină și să promoveze valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiect derulat de: