Dreptul la educaţie al copiilor migranţi & refugiaţi trebuie respectat!

În contextul Zilei Mondiale a Refugiatului, organizaţiile membre CDMiR ridică un semnal de alarmă referitor la efectele pe care pandemia COVID-19 le are asupra accesului la educație al copiilor refugiați și migranți.

La nivel global, numai 63% dintre refugiaţi au acces la învăţământ primar, 24% la învăţământ secundar şi o minoritate absolută, de 3%, la învăţământ terţiar.

În România, accesul la educaţie al copiilor migranţi şi refugiaţi este garantat în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Cu toate acestea, copiii migranţi şi refugiaţi au întâmpinat numeroase dificultăţi în trecerea la învăţământul online, acestea fiind accentuate de barierele preexistente de înțelegere a limbii române. În același timp, beneficiarii noştri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la suspendarea cursurilor de limba română și lipsa / întârzierea organizării evaluării specifice pentru elevii înscriși ca audienți.

În acest context, Coaliţia pentru Drepturile Migranţilor şi Refugiaţilor s-a adresat Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu un set de recomandări vizând asigurarea egalității de șanse in ceea ce privește accesul la educație al copiilor migranți si refugiați:

  • Îmbunătățirea accesului la mijloace de învățare online a beneficiarilor lipsiți de posibilități materiale, inclusiv prin inincluderea migranților si refugiaților ca beneficiari ai acestui program de sprijin, achiziţii echipamente necesare etc.
  • Informarea cu celeritate a elevilor audienți, precum si a părinților/reprezentanților acestora, cu privire la modalitatea de organizare a evaluării specifice, în vederea aprecierii nivelul de cunoaștere a limbii române și a înmatriculării în anul de studiu corespunzător.
  • Asigurarea continuității cursului de inițiere in limba română (curs intensiv și gratuit), atât pentru copii, cât şi pentru adulți, precum şi informarea beneficiarilor asupra modalității de evaluare a nivelului de cunoaștere a limbii.
  • Luarea in considerare a nevoilor specifice de învățare a elevilor migranți si refugiați, inclusiv prin dezvoltarea de conţinut online adaptat inclusiv la nivelul lor de cunoaştere a limbii române.
  • Colectarea de date despre copiii migranţi si refugiați înmatriculați sau înscriși ca elevi audienți, precum şi includerea acestora in toate strategiile naționale de incluziune educațională

Toate recomandările sus-menționate sunt detaliate în următorul document.

Despre noi

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea armonioasă a migranților şi refugiaţilor în societatea românească.

CDMiR s-a constituit în 2017, cu misiunea de a se asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul României. În acest sens, CDMiR coordonează activități de advocacy, monitorizează efectele acestora, interacţioneză cu decidenţii politici şi influenţează decizia publică în domeniul migrației în mod transparent şi echitabil.

În prezent, CDMiR are 21 ONG-uri membre și 5 susținători din mediul academic și organizații internaționale.