Scrisoare deschisă: situaţia muncitorilor străini din România

La începutul lunii iunie, Coaliţia pentru Drepturile Migranţilor şi Refugiaţilor – CDMiR a trimis o scrisoare deschisă către Guvernul României, Ministerul Muncii şi Ministerul Afacerilor Interne cu privire la situația muncitorilor din afara spațiului economic european aflați legal în România.

În ultima perioadă, dar mai ales începând cu declanşarea pandemiei COVID-19, numeroşi muncitori din state terţe s-au găsit în situaţii dificile. O parte dintre aceste cazuri au ajuns în vizorul mass-media, precum:

  • Un grup de muncitori din Sri Lanka a fost abandonat pe Aeroportul Otopeni de către angajatorul lor din Botoșani. A fost nevoie de intervenția Ministrului Muncii pentru a se găsi o soluție.
  • Un grup de muncitori din țările din Africa de Nord se află blocați de mai multe săptămâni la Sibiu, după ce angajatorul lor nu și-a îndeplinit obligațiile asumate. Ei sunt sprijiniți de organizații non-guvernamentale, iar situația lor nu a fost încă clarificată.
  • Mai mulți muncitori din țări asiatice se află în situație incertă în județul Brașov, unde sunt angajați în unități hoteliere și de alimentație publică. Sunt în continuare susținuți de angajatorii lor, dar situația se poate înrăutăți oricând.

CDMiR priveşte cu îngrijorare aceste cazuri şi reaminteşte că avem datoria morală de a-i trata pe străinii veniți să muncească cinstit în România cel puțin la fel cum vrem să fie tratați românii care merg în străinătate.

Pornind de la acest imperativ moral, CDMiR solicită adoptarea unor măsuri concrete pentru a ne asigura că drepturile fundamentale ale lucrătorilor din afara spațiului comunitar sunt pe deplin respectate în România:

  1. Reactivarea Comitetului Interministerial Coaliția pentru Integrarea Refugiaților, cu un mandat lărgit, care să cuprindă și problematica lucrătorilor din țări terțe.
  2. Mai multă transparență cu privire la situația lucrătorilor străini în România.
  3. Îmbunătățirea cadrului normativ pentru respectarea drepturilor lucrătorilor străini, în consultare cu actori publici şi privaţi relevanţi, precum autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, sindicate, patronate și organizații de drepturile omului

Toate recomandările sus-menționate sunt detaliate în următorul document:

Despre noi

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea armonioasă a migranților în societatea românească.

CDMiR s-a constituit în 2017, cu misiunea de a se asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul României. În acest sens, CDMiR coordonează activități de advocacy, monitorizează efectele acestora, interacţioneză cu decidenţii politici şi influenţează decizia publică în domeniul migrației în mod transparent şi echitabil.

În prezent, CDMiR are 22 ONG-uri membre și 5 susținători din mediul academic și organizații internaționale.