Lipsa de transparență a MAI cu privire la activitățile privind imigrația

Am semnalat în articolul precedent punerea în dezbatere publică a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiune pe perioada 2023-2024 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024. 

Cu această ocazie, am observat situația bizară în care Ministerul Afacerilor Interne propune în dezbatere un nou Plan de Acțiune, fără a furniza și o minimă evaluare a precedentului Plan. Lipsa de informații minimale face aproape imposibilă orice fel de evaluare a situației, și deci face inutilă încercarea de dialog pe acest subiect.

Pentru a avea totuși acces la date relevante, am formulat o solicitare în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Mai exact, am solicitat următoarele documente:

 

  1. Raportul de activitate privind stadiul implementării Strategiei Naționale privind Imigrația, prevăzut la Art. 6 din HG 572/2008 privind constituirea Comisiei pentru Managementul Imigrației, cu modificările și completările ulterioare (nb. pe data de 5.10.2022, Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiune pe perioada 2023-2024 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, fără însă a publica și raportul menționat, pe care se fundamentează respectivul plan de acțiune).
  2. Componența Comisiei pentru Managementul Imigrației, prevăzută de HG 572/2008.
  3. Lista întâlnirilor Comisiei pentru Managementul Imigrației, în perioada noiembrie 2021 – septembrie 2022.
  4. Ordinea de zi pentru fiecare dintre întâlnirile Comisiei, în perioada menționată la pct. 3 din prezenta cerere.
  5. Minuta sau raportul întâlnirii, pentru fiecare dintre întâlnirele Comisiei, în perioada menționată la pct. 3 din prezenta cerere.
  6. Planul integrat de acțiune prevăzut la art. 4, alin. (3), lit. a) din HG 572/2008, în măsura în care un astfel de plan a fost adoptat în anul 2022.

 

MAI a răspuns formal în termenul legal, dar, pe fond, nu a răspuns nimic. Mai exact, ne-a spus că:

  1. Evaluarea implementării Planului de Acțiune se va face în anul 2023. Suntem de acord că are cumva logică, deși la fel de bine se poate face și o evaluare intermediară. Dar chiar acceptând poziția MAI, cum se poate propune un nou Plan de Acțiune, dacă nu știm unde suntem?!
  2. Comisia pentru Managementul Imigrației este compus din instituțiile prevăzute în lege. Aici e o șmecherie de doi bani a MAI: s-a făcut că nu pricepe că noi vrem să aflăm cine sunt nominal cei desemnați să participe, ca să știm a cui este responsabilitatea.
  3. Comisia nu prea s-a întâlnit, ci a discutat prin email și discuții între membri, deci nu are ședințe și nu are minute.
  4. Planul integrat de acțiune e confidențial, din motive de securitate. Nu au spus clar nici măcar dacă planul chiar există, și asta e tot confidențial.

Pe scurt, nu am rezolvat nimic. MAI arată o dezamăgitoare lipsă de transparență pe acest subiect.

—-

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) monitorizează implementarea Strategiei Naționale privind Imigrația. Vom informa publicul periodic, prin articole pe această temă.

Începând cu aprilie 2021, activitatea Coaliției este sprijinită prin proiectul CDMiR: o viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților.

Proiectul este derulat de către Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați, în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org .

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.