Comunicat: acuzații de pushback pe Marea Mediterană

Organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru Drepturile Migranţilor şi Refugiaţilor (CDMiR) îşi manifestă îngrijorarea cu privire la acuzaţiile apărute în presă, conform cărora nave românești aparținând Poliției de Frontieră par să fie implicate direct în manevre de descurajare a solicitanților de azil să ajungă la mal (așa-numitele „illegal pushbacks”).

Conform publicaţiei germane Der Spiegel, cele două nave, care participă în mod frecvent la misiuni de patrulare pe mare la granița Greciei cu Turcia, au fost filmate în timp ce desfășoară manevre care par să încalce legislația internațională. Înregistrările video datează din vara acestui an, din timpul unei operaţiuni a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă – Frontex.

Aşa-zisele „illegal pushbacks” sunt manevre de descurajare, prin care refugiaţii sau migranţii sunt împiedicaţi să treacă o frontieră de stat, fără a se avea în vedere circumstanţele lor individuale şi fără ca aceştia să aibă posibilitatea de a cere protecţie internaţională. Aceste manevre încalcă o serie de norme internaţionale, inclusiv dreptul la azil şi interzicerea expulzărilor colective.

CDMiR îşi manifestă aprecierea faţă de activitatea Poliţiei de Frontieră şi faţă de implicarea acesteia în numeroase operaţiuni la nivel comunitar, în cooperare cu Frontex şi cu alte agenţii internaţionale. În același timp, CDMiR condamnă ferm orice acțiune care ar putea să pună în pericol vieți omenești sau care neagă drepturi fundamentale ale omului. Considerăm că Poliția de Frontieră, care reprezintă cetățenii români în aceste acțiuni, are datoria de a explica opiniei publice care a fost rolul său în acțiunile relatate de mass-media și care sunt măsurile luate pentru a evita astfel de situații în viitor.

CDMiR subliniază importanţa faptului ca aceste pretinse abuzuri să facă obiectul unei anchete interne la nivelul Poliției de Frontieră Române, ale cărei rezultate să fie făcute publice cu celeritate.

Totodată, organizațiile membre CDMiR salută decizia Agenţiei Europene Frontex de a demara o anchetă internă cu privire la acuzaţiile apărute în presă, precum şi apelul Comisiei Europene pentru organizarea unei reuniuni extraordinare a conducerii Frontex.

CDMiR subliniază că noul Regulament privind Poliția de frontieră și Garda de coastă la nivel european, adoptat în noiembrie 2019, prevede constituirea unui corp de 40 de monitori, care vor avea responsabilitatea de a investiga cazuri de potenţiale încălcări ale drepturilor fundamentale. Organizaţiile membre îşi arată completa susţinere pentru această iniţiativă şi îşi manifestă speranţa că procesul de recrutare al monitorilor pentru drepturi fundamentale va fi finalizat cu cât mai mare celeritate şi că acest mecanism va deveni operaţional în curând.

CDMiR apreciază că acest corp de experți va avea un dublu rol esențial – pe de-o parte, investigarea cazurilor de potențial abuz și, pe de altă parte, un rol preventiv, de a descuraja astfel de acte pe viitor, astfel cum se desprinde inclusiv din recomandările Forumului Consultativ Frontex.

Organizaţiile membre CDMiR subliniază că anchetarea unor astfel de acuzaţii într-o manieră imparţială, transparentă şi promptă este necesară pentru menţinerea gradului de încredere în Poliția de Frontieră Română, în Frontex şi în instituţiile naţionale şi ale Uniunii Europene, în general, precum şi pentru combaterea potenţialelor cazuri de abuz împotriva drepturilor omului.

Menţinerea încrederii societăţii civile şi a cetăţenilor în Uniunea Europeană şi în angajamentul acesteia pentru drepturile omului şi valorile fundamentale este esenţială, mai ales în contextul propunerii spre adoptare a Noului Pact privind Azilul şi Migraţia.

Despre noi
Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea armonioasă a migranților şi refugiaţilor în societatea românească.

CDMiR s-a constituit în 2017, cu misiunea de a se asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul României. În acest sens, CDMiR coordonează activități de advocacy, monitorizează efectele acestora, interacţioneză cu decidenţii politici şi influenţează decizia publică în domeniul migrației în mod transparent şi echitabil.

În prezent, CDMiR are 23 ONG-uri membre și 5 susținători din mediul academic și organizații internaționale.