Apel pentru contractanţi: trainer advocacy

Rezumat: Căutăm un expert în advocacy şi politici publice, pentru a livra un training pe teme de advocacy pentru membrii Coaliţiei pentru Drepturile Migranţilor şi Refugiaţilor – CDMiR.

Data începerii contractului: 13 septembrie 2021

Eligibilitate:  

 • Persoană fizică
 • Persoană fizică autorizată
 • Persoană juridică

Termen-limită pentru aplicaţii: 9 septembrie 2021

Buget maxim: 1000 EUR, toate cheltuielile incluse

Locaţie: Bucureşti

Despre beneficiar:

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea armonioasă a migranților şi refugiaţilor în societatea românească.

CDMiR s-a constituit în 2017, cu misiunea de a se asigura că fiecărui migrant și refugiat îi sunt respectate drepturile personale, civice, economice și sociale de care beneficiază pe teritoriul României. În acest sens, CDMiR coordonează activități de advocacy, monitorizează efectele acestora, interacționează cu decidenţii politici şi influenţează decizia publică în domeniul migrației în mod transparent şi echitabil.

În prezent, CDMiR are 23 ONG-uri membre și 5 susținători din mediul academic și organizații internaționale.

Despre proiect:

În momentul de faţă, Coaliţia este susţinută prin proiectul CDMiR: o viziune comună pentru integrarea migranţilor şi refugiaţilor, derulat de către Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi, în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

În cadrul acestui proiect, acţionăm în patru direcții strategice:

 1. Consolidarea capacității și sustenabilității Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților
 2. Advocacy pentru integrarea migranților și refugiaților în România
 3. Comunicare și conștientizare privind situația migranților și refugiaților din România
 4. Consultarea comunităților de migranți și refugiați din România

În acest sens, una dintre priorităţile noastre strategice este creşterea capacităţii de advocacy a organizaţiilor membre CDMiR.

Obiectul contractului: Livrarea unei sesiuni de training cu durata de 1 zi şi ½, în perioada 29-30 septembrie, pe teme de advocacy, precum şi a unui material de training care să poată fi diseminat ulterior organizaţiilor membre CDMiR.

Livrabile:

LivrabilDescriereDată
Sesiune de training pentru membrii CDMiRLivrarea unei sesiuni de training cu durata de 1 zi şi ½, în perioada 29-30 septembrie, pe teme de advocacy, pentru 15-20 persoane.29-30.09.2021
Material de trainingElaborarea unui material de pregătire pe teme de advocacy, care va fi ulterior diseminat membrilor CDMiR.10.10.2021

Calendarul proiectului:

ActivitateaPerioada / data
Perioada de aplicaţii pentru postul de trainer 31.08. – 09.09.2021
Selecţia candidaţilor 10.09.2021
Pregătirea training-ului13-28.09.2021
Livrarea training-ului29-30.09.2021
Livrarea materialului de training10.10.2021

Profilul candidatului:

 1. Experienţă în training.
 2. Experienţă în advocacy la nivel naţional, regional şi/sau internaţional.
 3. Experienţa în domeniul azilului, migraţiei sau integrării constituie un avantaj, dar nu este o condiţie obligatorie.
 4. Bune competenţe de comunicare, oral şi scris.

Aplicaţii: Persoanele interesate sunt rugate să îşi transmită aplicaţiile până la data de 05.09.2021 la adresa coalitie.migratie@gmail.com .

Documente necesare:

 1. CV (în cazul în care aplicantul este persoană juridică, acesta va transmite CV-ul persoanei care va desfăşura efectiv activitatea).
 2. Un exemplu de plan de training elaborat de către aplicant.
 3. O scrisoare de intenţie (care să nu depăşească 1 pag.), în care să detalieze experienţa relevantă în domeniu.
 4. Declarație de GDPR.

Evaluarea aplicațiilor:

Candidații vor fi evaluați pe baza aplicațiilor, în conformitate cu următoarele criterii:

CriteriuPunctaj
Experiență dovedită în training25 p.
Experiență dovedită în advocacy la nivel național, regional sau internațional25 p.
Plan de training structurat, ușor de urmărit și relevant25 p.
Interes pentru temă, experiență dovedită în lucrul cu societatea civilă15 p.
Bugetul propus10 p.

În cazul în care este imposibilă departajarea candidaților pe baza aplicațiilor, aceștia vor fi invitați la un interviu de departajare.

Date de contact: Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe doamna Ana Cojocaru, Coordonator  proiect, CNRR, tel. 0745 045 638, coalitie.migratie@gmail.com .

Proiectul este derulat de către Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi, în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org .

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Formular GDPR