Rezultate așteptate în 2022, prin Planul de Acțiune al Strategiei Naționale privind Imigrație

Continuăm seria de articole despre Strategia Națională privind Imigrația pentru perioada 2021-2025, adoptată la finalul anului precedent. Am arătat că Strategia abordează atât prevenirea migrației ilegale cât și integrarea străinilor aflați legal în România, dar cu o puternică preferință pentru măsurile coercitive, de securitate. Totuși, Strategia include și obiective și măsuri privind integrarea migranților ce sunt admiși legali, într-o formă sau alta, în România. În acest articol, vom vorbi despre rezultatele așteptate în domeniul integrării imigranților, în anul 2022.

Amintim că, din perspectiva expertizei, intereselor și valorilor organizațiilor membre ale Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților, vom urmări dimensiunea integrării, fără a minimiza nevoia de asigurare a securității.

Ne vom concentra asupra măsurilor referitoare la integrarea persoanelor cu ședere legală (obiectivul specific B.4 al Strategiei: „Consolidarea mecanismului de integrare socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală”) și a celor cu privire la protecția persoanelor vulnerabile în procedură de azil (incluse în obiectiv specific B.3: „Asigurarea condițiilor de recepție și asistență pentru solicitanții de azil”).

Rezultate așteptate în domeniul integrării străinilor

 1. Continuarea derulării programelor de integrare pentru persoanele care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală:
  • Identificarea de noi acțiuni eligibile pentru finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare;
  • Intensificarea colaborării dintre IGI și ONG-urile care derulează proiecte 4- Asistența specifică acordată fiecărei persoane din grupul țintă în funcție de nevoile individuale identificate;
  • Asigurarea participării beneficiarilor unei forme de protecție și a celor cu ședere legală la cursurile de inițiere în limba română;
  • Persoane care au dobândit o formă de protecție și a celor cu ședere legală în România cuprinse în programe de ocupare și de formare profesională.
 2. Cunoașterea situației privind integrarea cetățenilor statelor terțe în România și a legislației naționale cu privire la promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați:
  • Crearea bazelor pentru un viitor Centru de cercetare, documentare și informare în domeniul imigrației, azilului și integrării.
 3. Îmbunătățirea mecanismului de cooperare interinstituțională a autorităților/instituțiilor implicate în procesul integrării cetățenilor statelor terțe:
  • Crearea unor rețele locale de sprijin în domeniul integrării.
 4. Promovarea unei educații favorabile incluziunii sociale prin adaptarea cadrului legal la specificul elevilor migranți și eliminarea obstacolelor din calea participării resortisanților țărilor terțe minori la educația preșcolară și școlară prin adaptarea la nevoile specifice ale acestora:
  • Cadrul legal adaptat incluziunii sociale.
 5. Conștientizarea opiniei publice din România cu privire la fenomenul imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe prin derularea de activități și campanii de informare:
  • Informarea populației asupra fenomenului imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe;
  • Cunoașterea imaginii publice a străinilor în societatea românească.
 6. Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare a integrării;
  • Mecanism de integrare performant.
 7. Implementarea instrumentelor practice de la nivel european în domeniul integrării:
  • Mecanism de integrare performant.
 8. Continuarea derulării activităților de integrare pentru persoanele care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală:
  • Niciun rezultat așteptat.

Rezultate așteptate în domeniul protecției persoanelor vulnerabile (migranți)

 1. Îmbunătățirea mecanismului de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile și elaborarea unui mecanism de referire către instituțiile statului cu atribuții în asistența persoanelor vulnerabile (inclusiv victime ale violenței de gen și violenței domestice) și specializarea acestora în acest domeniu:
  • Capacitate ridicată de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile.
 2. Adaptarea condițiilor de recepție la standardele europene aplicabile:
  • Condițiile de recepție răspund nevoilor individuale ale persoanelor.
 3. Îmbunătățirea asistenței acordate persoanelor vulnerabile și monitorizarea acestora:
  • Toți minorii neînsoțiți beneficiază de reprezentare legală efectivă și management de caz.

Câteva observații

Majoritatea rezultatelor așteptate sunt foarte generale, mai potrivite pentru întreaga Strategie decât pentru un Plan de Acțiune anual. Spre exemplu, rezultatul „Mecanism de integrare performant”, așteptat în două situații. Să ne așteptăm că va fi atins deja din primul an? Este nerealist, desigur.

Pentru fiecare rezultat, Planul de Acțiune include unii indicatori și, teoretic, termenul de implementare sursele de finanțare. Spunem teoretic pentru că în toate cazurile termenul este „permanent”, iar sursa de finanțare, „bugetul de stat”.

Pentru a nu încărca textul, nu am inclus discuția despre indicatori în articolul de față. Vom discuta indicatorii de monitorizare – atât cei incluși în Strategie cât și propunerea noastră – în articolele viitoare.

 

—-

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) monitorizează implementarea Strategiei Naționale privind Imigrația. Vom informa publicul periodic, prin articole pe această temă.

Începând cu aprilie 2021, activitatea Coaliției este sprijinită prin proiectul CDMiR: o viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților.

Proiectul este derulat de către Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați, în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.