CDMiR solicită mai multă transparență și mai multă preocupare pentru integrarea imigranților și refugiaților din România

Comunicat de Presă

De la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, și până în prezent, Guvernul României a adoptat 3 strategii multi-anuale privind imigrația în România. Deși este mai incluziv,  proiectul celei de-a patra strategii, care acoperă intervalul 2019-2022, nu arată suficientă preocupare pentru integrarea străinilor din România.

La solicitarea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) și a mai multor organizații neguvernamentale din domeniul furnizării serviciilor de asistare și consiliere a imigranților, Ministerul Afacerilor Interne a organizat miercuri, 27 martie 2019, o dezbatere publică pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2019-2022.  

În cadrul discuțiilor, la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației Naționale și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentanții organizațiilor membre CDMiR, alături de reprezentanții locali ai Agenției ONU pentru Refugiați, au transmis următoarele puncte de vedere:

  • Am apreciat calitatea documentului strategic multi-anual, față de edițiile precedente și creșterea preocupării pentru persoanele vulnerabile care solicită azil în România.
  • În vederea îmbunătățirii transparentizării procesului de evaluare a implementării strategiei,am solicitat implicarea în viitor a organizațiilor neguvernamentale și internaționale, a actorilor sociali, și a comunității academice, urmând exemplul celor mai multe state membre UE.
  • Am atras atenția asupra nevoii de a include integrarea eficientă a imigranțilorîn rândul obiectivelor strategice, alături de cele axate pe (1) securizarea granițelor pentru promovarea migrației legale; (2) legalitatea șederii și muncii străinilor din România; (3) îndepărtarea străinilor cu ședere ilegală; (4) dezvoltarea sistemului național de azil; și (5) participarea României la sistemul de relocare extra UE. 
  • Am solicitat reactivarea Comitetului Interministerial „Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților”, a cărui activitatea a fost suspendată la începutul anului 2018,  în vederea creșterii colaborării inter-instituționale în domeniul imigrației și integrării atât la nivel central, cât mai ales la nivel local. 
  • În privința prevenirii marginalizării în rândul imigranților din România, CDMiR a propus dezvoltarea și implementarea unor mecanisme eficiente de accesare a sistemului educațional și a pieței muncii,în special în sectoarele în care se înregistrează deja deficit pe piața forței de muncă din România, și cu precădere pentru străinii aflați deja pe teritoriul României.
  • În spiritul principiului nediscriminării, am recomandat ca Strategia să-și propună identificarea unei soluții legislative pentru acordarea cetățeniei române în condiții similarepentru toate categoriile de beneficiari de protecție. 
  • Am solicitat analizarea oportunității creării unui organism consultativ pentru străinii  din România, conform recomandărilor Comisiei Europene, pentru a asigura o mai bună implicare și pentru a răspunde eficient nevoilor acestei categorii de populație. 

Oficialii din Ministerul Afacerilor Interne, prezenți la dezbatere, au menționat că proiectul strategiei va fi îmbunătățit cu o parte dintre propunerile societății civile și va argumenta nepreluarea opiniilor respinse. Reprezentanții Coaliției, alături de reprezentanți ai Agenției ONU pentru Refugiați în România, au subliniat faptul că documentul strategic poate fi, și trebuie, folosit ca un instrument de promovarea a responsabilităților de integrare către toate instituțiile semnatare, nu doar cele subordinate Ministerului Afacerilor Interne.