Lansarea proiectului ”CDMiR: o viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România”

21.05.2021, București

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul CDMiR: O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România – un pas spre o mai bună coordonare în domeniu

Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi, alături de Centrul pentru Inovare Publică și de Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, anunță lansarea proiectului CDMiR: O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România.

Începerea proiectului a fost marcată prin organizarea unei conferințe online, în data de 19 mai 2021, eveniment ce a reunit reprezentanți ai principalelor instituții și organizații active în domeniul migrației și integrării străinilor în România, atât de la nivel național cât și european, precum și migranți și organizații membre ale Coaliției pentru Drepturile Migrantilor și Refugiaţilor (CDMiR).

Cu această ocazie au avut loc o serie de discuții și intervenții privind integrarea migranților și refugiaților în România – provocări și oportunități, cooperarea între organizații ale societății civile la nivel european, experiența integrării în România și activitatea cu migranții și refugiații din țara noastră.

Proiectul CDMiR: O viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților în România este derulat de Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, și beneficiază de finanțare în valoare de 185.102 EUR prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea de advocacy și comunicare, reprezentativitatea și sustenabilitatea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților – CDMiR, în vederea dezvoltării și susținerii unui cadru favorabil și a unei viziuni comune pentru integrarea imigranților și refugiaților în România.

CDMiR reuneşte 23 de organizaţii neguvernamentale, fiind singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării.

Durata proiectului este de 24 luni, acesta urmând să fie implementat  în perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2023. Costul total eligibil estimat al proiectului este de 185.102 Euro.

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați pe doamna Ana Cojocaru, Coordonator  proiect, CNRR, tel. 0745 045 638, e-mail cojocaru@cnrr.ro sau pe doamna Alexe Narcisa, expert Comunicare și organizare evenimente, Asociația Novapolis 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre CDMIR

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) a fost înființată la începutul anului 2017, reunind iniţial un număr de 11 organizații neguvernamentale cu experienţă în domeniul migrației, anti-discriminării, drepturilor omului și politicilor publice.

Până în prezent, este singura Coaliție a societății civile din România activă în domeniul migraţiei, azilului şi integrării.

În primii trei ani de activitate, numărul organizaţiilor membre ale coaliției s-a dublat, CDMiR ajungând să înglobeze 23 de ONG-uri din toate regiunile României, precum și 5 susținători din mediul academic și din cadrul organizațiilor internaționale. Membrii CDMiR acoperă un număr larg de domenii de expertiză, inclusiv cercetare, advocacy, asistenţă materială, juridică şi medicală, orientare culturală şi dialog.

Despre promotor și parteneri

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi este o organizaţie neguvernamentală fondată în 1998 şi având statutul de organizaţie de utilitate publică din 2003. Misiunea CNRR este aceea de a promova şi apăra prin toate mijloacele legale drepturile omului în general şi drepturile migranţilor, refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în special. Website: www.cnrr.ro

Asociația Centrul pentru Inovare Publică este organizație non-guvernamentală înregistrată legal în anul 2014 cu misiunea de a construi o societate deschisă în care instituții transparente oferă acces la informații în formate deschise, decid împreună cu și în interesul celor pe care îi reprezintă, garantând drepturi egale pentru toate persoanele, iar cetățenii iau atitudine în cunoștință de cauză față de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Website: www.inovarepublica.ro

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare își propune să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea sa este să susțină și să promoveze valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect. Website: www.novapolis.ro

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.