Condițiile de aderare pentru noii membri

Coaliția este deschisă pentru noi membri, organizații neguvernamentale din România care activează în domeniul migrației și/sau drepturilor omului, interesate de colaborarea cu alte organizații în domeniul politicii de migrație.

În calitate de membră a Coaliției, o organizație neguvernamentală are posibilitatea să ia parte la elaborarea de documente de poziții asupra unor aspecte de interes din practicile, legislația și politicile de migrație din România, în funcție de aria de interes (educație, piața muncii, sănătate, drepturile omului) și să participe la diverse activități comune în sprijinul integrării migranților și refugiaților în societatea românească. Prin participarea la coaliție organizația va beneficia de mai multă vizibilitate în mediul instituțional și decizional din domeniul migrației și veți avea ocazia să învățați din experiențele celorlalte organizații membre, cu expertiză pe arii complementare activității dumneavoastră. 

Condițiile pe care o organizație (asociație, fundație) trebuie să le îndeplinească pentru a deveni membră a Coaliției sunt:

  • Să nu fie afiliată politic;
  • Să nu fi fost implicată în activități desfășurate sau inițiate de organizații extremiste sau care prin acțiunile lor aduc atingere drepturilor omului, protecției și integrării imigranților sau a altor grupurilor vulnerabile.
  • Să dovedească interes pentru aspecte ce vizează promovarea drepturilor omului, prin acțiuni sau programe implementate.

Documente necesare la aplicare:

  • scrisoare de intenție în care să prezinte activitățile sau interesul organizației pentru domeniul migrației sau promovarea drepturilor omului;
  • aderarea la manifestul Coaliției (prin semnarea acestuia);
  • copie după statut care să includă ultimele modificări.

Documentele se vor trimite prin email la adresa: scrie@inovarepublica.ro. O copie originală a manifestului Coaliției, semnată și ștampilată de reprezentantul legal, va fi trimisă prin poștă la adresa: Str. Comănița nr. 9, parter, 020557, sector 2 Bucureşti, România.